Sinov yoʻsinida ishlamoqda

Buyuk Boburiylar sulolasi, davlat xaritasi
va madaniyati

Zahiriddin muhammad Bobur shajarasi


ZAHIRIDDIN MUHAMMAD Bobur davlati xaritasi

Mas’ul muharrir:

Zokirjon Mashrabov, Bobur nomli Xalqaro jamoat fondi raisi

Xaritaning tarixiy mazmuni bo‘yicha mualliflar:

tarix fanlari doktori Omonullo Bo‘riyev va boburshunos Azizjon Sharipov


Zahiriddin Muhammad Bobur QO‘SHININING YASOLI (JANGOVAR TARTIBI)

Chizmaning tarixiy mazmuni bo‘yicha muallif: boburshunos olim Azizjon Sharipov


DEHLI SULTONI IBROHIM LO‘DIY QO‘SHININING YASOLI (JANGOVAR TARTIBI)

Chizmaning tarixiy mazmuni bo‘yicha muallif: boburshunos olim Azizjon Sharipov


PANIPAT JANGI — 1526-YIL, 21-APREL

Chizmaning tarixiy mazmuni bo‘yicha muallif: boburshunos olim Azizjon Sharipov